เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน
ที่อยู่ เลขที่ 71 หมู่ 4 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
โทรศัพท์ 054-778-057
โทรสาร 054-718-934

e-mail : bokluatai@hotmail.com