เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เริ่มรับสมัครได้ในวันที่ 3-11 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันและเวลาราชการ

0