ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Posted by:

เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
– ที่ดิน / สิ่งปลูกสร้าง / ห้องชุด
– อัตราภาษีที่จัดเก็บ
– รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
.
ข้อมูลบางส่วนมีปริมาณข้อมูลมาก
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
.
.
😍 #ภาษีไม่ยาก 💁‍♂️ เพียงแค่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ 🏆
.
 #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ใหม่  ภายใน มิ.ย.63 นี้ ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี
.
โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น
👉ภายใน สิงหาคม 2563
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่
🏢 สำนักงาน ชั้น 1 กองคลัง
งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้

☎️ 054-778057
🤳 094-8202752ประกาศ ภดส.1

0

Add a Comment