ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ เรื่อง ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ เรื่อง ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน สนใจติดต่อสอบถาม กองคลัง(งานพัสดุ) เบอร์โทรศัพท์ 054-778057 ในวันเวลาราชการ

0

Add a Comment