เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

Posted by:

ประกาศ “เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ “


ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 054-778057

สอบเปลี่ยนงาน นวก.พัสดุ และ นวก.ป้องกันฯ

0

Add a Comment