การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปร พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Posted by:

 

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Posted by:

ประกาศรายชื่อคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

0

ประกาศรับสมัครตำแแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา เริ่มรับสมัครได้ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันและเวลาราชการ

Posted by:

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครภิบาลท้องถิ่น 63

0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Posted by:

 

0

เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เริ่มรับสมัครได้ในวันที่ 3-11 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันและเวลาราชการ

0
Page 1 of 5 12345