ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไป

Posted by:

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการที่ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้

ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประชาสัมพันธ์รับสมัคสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปใหเดำลงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งวิชาการศึกษา

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

ประกาศประมูลจ้างโครงการ

Posted by:

1111    2222

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายวังปะ-นาบง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความยาว 2,700 เมตร งบประมาณ 9,563,400 บาท สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ กองคลัง(พัสดุ) เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ โทร 054-778057 , 054-718935

0

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

Posted by:

8377_952362791525882_9122369182051065736_n

12814125_952362781525883_823623884277332182_n

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเกลือใต้ ้ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 3207 โรงเรียนบ่อเกลือ และอำเภอบ่อเกลือและหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมพิธีสร้างฝาย ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ที่ห้วยยุ บ้านนาขวาง หมู่ 5 ตำบลบ่อเกลือใต้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 

0

“การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลบ่อเกลือใต้ ประจำปี 2559” สนุกกันถ้วนหน้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่

Posted by:

12439077_922670091161819_7303613529204595462_n  10254029_950070641755097_7443014875823308620_n
12321663_950071301755031_9169836078300572459_n

12745695_950071751754986_5157066904760127025_n

“การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลบ่อเกลือใต้ ประจำปี 2559” สนุกกันถ้วนหน้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่

0

เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ ปี ๒๕๕๙

Posted by:

12510338_922687164493445_8759118464660467705_n   1959990_922688017826693_425533569716390272_n

12494995_922687194493442_3373540943985710427_n

เชิญเที่ยวงาน “สืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2558 ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ
1. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน เยาวชนและประชาชนในอำเภอบ่อเกลือ ทั้ง 4 ตำบล
2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
3. การจัดซุ้มแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสินค้า o-top ของแต่ละตำบล
4. การแสดงและจำหน่ายสินค้าของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง

0

วันเทศบาล ปี 2559

Posted by:

« 1 ของ 10 »

0

พิธีทำบุญอาคาร ศพด.ทต.บ่อเกลือใต้ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

Posted by:

« 1 ของ 10 »

0

งานสืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ ประจำปี 2558

Posted by:

« 1 ของ 10 »

0
Page 4 of 5 12345