งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน่าน หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Posted by:

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน่าน หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”

0

เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ทต.บ่อเกลือใต้ หรือเบอร์โทร 054-778057 ในวัน เวลาราชการ

Posted by:

ประกาศรับสมัครงาน

0

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 ณ เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม ที่ 054-778057 หรือทาง เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/tumbolbokueatai/

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง

0

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอก หมู่ 6 บ้านนาเปรื่อง หมู่ 7 และบ้านนาบง หมู่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Posted by:

  เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอก หมู่ 6 บ้านนาเปรื่อง หมู่ 7 และบ้านนาบง หมู่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ โทรศัพท์ 054-778057 ในวันและเวลาารชการ

 

บ้านนาคอก หมู่ 6       ดาวน์โหลดที่นี่

 

บ้านนาเปรื่อง หมู่ 7    ดาวน์โหลดที่นี่

 

บ้านนาบง หมู่ 14       ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

0

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานสาธารณสุข)

Posted by:

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานสาธารณสุข)าวน์โหลดได้ที่นี่

0

อำเภอบ่อเกลือและชมรมจักรยานอำเภอบ่อเกลือ ขอเชิญร่วมแข่งขันปั่นจักรยาน-เดิน -วิ่ง ชมธรรมชาติ ” ครั้งที่ 2″ ในงาน “สืบสานประเพณีของดีบ่อเกลือ ประจำปี 2561”

Posted by:

อำเภอบ่อเกลือและชมรมจักรยานอำเภอบ่อเกลือ ขอเชิญร่วมแข่งขันปั่นจักรยาน-เดิน -วิ่ง ชมธรรมชาติ ” ครั้งที่ 2″ ในงาน “สืบสานประเพณีของดีบ่อเกลือ ประจำปี 2561”

0

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted by:

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

0

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการที่ว่างในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

Posted by:

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการที่ว่างในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

0
Page 3 of 5 12345