ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อรถบรรทุกขยะ

Posted by:

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ เรื่อง ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ เรื่อง ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน สนใจติดต่อสอบถาม กองคลัง(งานพัสดุ) เบอร์โทรศัพท์ 054-778057 ในวันเวลาราชการ

0

เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562)

Posted by:

0

เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

Posted by:

ประกาศ “เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ “


ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 054-778057

สอบเปลี่ยนงาน นวก.พัสดุ และ นวก.ป้องกันฯ

0
Page 1 of 5 12345